• MAKRAMY NA ŚCIANĘ
  Ręcznie plecione na naturalnych gałęziach zaczarują Twoje wnętrze. Każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna.
  Czytaj więcej
 • WAZONY, LAMPIONY, ŚWIECZNIKI
  Wyjątkowe lampiony, świeczniki, wazony stworzone w szkle z odzysku. Słoiki otulone makramowymi ozdobami ocieplą wystrój Twojego miejsca na ziemi.
  Czytaj więcej
 • PODKŁADKI I INNE DODATKI
  Plecione podkładki pod kubek, czy aromatyczną świecę, girlandy, zazdrostki, poszewki - wszystko czego dusza zapragnie!
  Czytaj więcej

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU „STAROŚWIECZKA” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Piętowska prowadząca działalność nierejestrowaną na podstawie art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. pod nazwą „Staroświeczka” posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul. Aleja Legionów 35/8, 41-902 Bytom, adres poczty elektronicznej: staroswieczka@gmail.com, telefonu kontaktowego: 661-735-240, zwana dalej Administratorem. 

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

4. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy sprzedaży. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody Kupującego. 

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania łączącej nas umowy, która obejmuje realizację zamówienia. 

2. Przetwarzane dane osobowe to: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

c. adres e-mail, 

d. numer telefonu, 

e. numer rachunku bankowego (wyłącznie w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy). 

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez maksymalny okres wymagany przepisami prawa tj. okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora oraz Klienta. 

2. Odbiorcami danych osobowych są serwisy społecznościowe: Facebook lub Instagram, w zakresie niezbędnym do prowadzenia konta Administratora i zawierania umów za pośrednictwem powyższych serwisów. 

3. Ponadto odbiorcami danych mogą być podmioty takie jak firmy świadczące usługi przesyłkowe oraz dostawcy usług IT. 

4. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI 

1. Posiada Pani/Pan prawo żądania do: 

a. dostępu do treści swoich danych, 

b. ich sprostowania, 

c. usunięcia, 

d. ograniczenia przetwarzania, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f. do przeniesienia danych do innego administratora.

2. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.